Özet Gönderimi

Bildiri Özeti Kabul Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 15 Mart 2023 ve 18 Eylül 2023 tarihleri arası

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 25 Eylül 2023

Tam Metin Son Teslim Tarihi : 30 Ekim 2023

Bildirilerin Nutuva Özet Yönetim Sistemi aracılığıyla çevrimiçi teslimi tek geçerli başvuru şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Formatı

● Genel
○ Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir; tüm özet bildiriler Türkçe ve İngilizce (Özet ve Abstract) olarak sisteme yüklenmelidir. Tam metin bildiriler Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
○ Özet bildiri 300-500 kelime aralığında hazırlanmalıdır. Tam metin ise kaynakça dâhil en az altı sayfa hazırlanmalıdır.
Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak 'poster ve sözlü bildiri' olarak son gönderim tarihine kadar gönderilebilir.
○ Bildiri özetlerinin kabulü "çift-kör hakem değerlendirmesi" ile yapılacaktır.


● Sözlü Bildiriler
○ Kongre oturumları benzer konularda bildirilerin sunumu için planlanacaktır. Bu nedenle, bildiri gönderimi esnasında çalışmanız için 'Uygun Kategori' seçtikten sonra özeti göndermeniz, akıcı bir bilimsel program düzenlemek için gereklidir.
Lütfen özet gönderim yönergelerini takip ediniz; online özet yönetim sistemi size yol gösterecektir.
○ Kongre oturumlarının süresi her bildiri sunumu için 10 dakika (sekiz dakika sunum ve iki dakika soru-cevap) olarak belirlenmiştir.


● Poster Sunumları
○ Posterler 80 cm (genişlik) x 120 cm (yükseklik) veya 1080 X 1920 piksel boyutlarında tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
○ Poster sunumlarının üst kısmında çalışmanın başlığı, yazarların adları ve adresleri olmalıdır.
○ Posterler aşağıdaki bölümleri içermelidir: Giriş, Yöntem, Bulgular ve Sonuç.


Bildiri Gönderim Kuralları ve Yönergeleri
1. Katılımcılar, en fazla üç bildiride “ortak yazar” olabilirken, yalnızca bir bildiriyi sunabilir.
2. Yazarlar bildiri gönderim esnasında herhangi bir kişisel veya ortak potansiyel çıkar çatışması hakkında bilgi vermelidir.
3. Bildiri gönderimi yapılmadan önce tüm ortak yazarların onayı alınmalıdır. Bildiri sunumu yapacak yazarın kongre kaydı onaylı olmaması durumunda özet metin otomatik olarak bilimsel programdan çıkarılacak ve bildiri özetini gönderen kişinin sunum yapmasına izin verilmeyecektir.
4. Bildiri gönderiminin yapılması ile araştırmacının/araştırmacıların çalışmanın daha önce yayınlanmadığını (basılı veya elektronik) veya başka bir bilimsel toplantıda sunulmadığını onayladığı kabul edilir.


Tam Metin Kuralları
Tam metin formatı yazım kuralları APA ya göre yazılacaktır.
Kabul edilen özetler için tam metin yüklemek isteyenler ilgili tarih içerisinde kontrol panelinden bildirilerim kısmını tıklayarak tam metin yüklemek istediğiniz özetin altındaki tam metin yükle butonunu tıklayarak word dosyası formatında tam metin yükleyebilirsiniz.


Sunucu Anlaşması
Tüm yazarlar özet gönderirken aşağıdaki koşulları kabul etmelidir.
1. İnsan veya hayvan deneklerle yapılan ve bu durumu özette bildiren herhangi bir çalışmanın Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi'ndeki deneysel prosedür ilkelerine uygun olduğunu taahhüt eder. Ayrıca söz konusu çalışmanın herhangi bir kurumsal inceleme kurulu, kurumsal etik kurulu veya eşdeğer bir etik kurul tarafından onaylandığını belirtir.
2. Çalışmanın daha önce yayınlanmadığını (basılı veya elektronik olarak) ve/veya başka bir yerde sunulmadığını onaylar.
3. Sunumu yapacak yazarın kongre kaydı onaylı olmaması durumunda özet otomatik olarak bilimsel programdan çıkarılacak ve sunumuna izin verilmeyecektir.