Kongre Konuları

1. Geçmişten Geleceğe Sağlık Hizmetleri ve Yönetim Bilimi
2. Sağlık 4.0
3. Entegre - Bütüncül Sağlık Hizmetleri
4. Geleceğin Sağlık İnsan Gücü
5. İnsan Merkezli Yaklaşım
6. Hasta Odaklı Sağlık Hizmetleri
7. Hasta Bakış Açısıyla Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
8. Değer Bazlı Sağlık Hizmetleri
9. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi
10. Yaşlanan Bir Toplumda Sağlık Hizmetleri Yönetimi
11. Tedarik Zinciri Yönetimi
12. Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
13. Sağlık Turizmi
14. Sağlık Hukuku
15. Sağlık Etiği
16. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
17. Küresel Sağlık ve Göç
18. Nadir Hastalıklar ve Kaynak Dağılımının Belirlenmesi
19. Sağlık Hizmetlerinde Finansmanın Sürdürülebilirliği
20. Sağlık Tesisi ve Hastane Mimarisi
21. Sağlık Hizmetlerinde Çevresel Sürdürülebilirlik
22. Sağlık ve Hastane Yönetiminde Örnek Uygulamalar